70 Cigarrillo - Sostenible

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

51 Extracción de aceites esenciales y fabricación de jabones

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

45 Cultivo de setas shiitake en troncos de eucalipto

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

43 Eucaliptus bark

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

42 Electrónica sostible

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

38 Salvavidas para plantas

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

37 Reciclonas crean noamaterial

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

53 Vibracións, ecos e sinfonías

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

69 Lápiz ecológico: de cenizas a minas

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

68 Naturhouse 2023

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

66 Electrocultivos hidropónicos

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

64 Fototropismo

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

63 Que tipo de madeira absorbe máis auga?

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto

60 Elaboración de bioplásticos a partir de almidón maíz, propiedades

Tipo de participación: Resumo do proxecto: Curso: Provincia: Poboación:

Proxecto
Usamos cookies para mellorar a experiencia.