Inscrición Secundaria Visitas 2022

Participa en Galiciencia como visita

Formulario de inscrición

    Datos do docente e do Centro

    Curso    Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RXPD (Regulamento xeral de protección de datos) e a lexislación española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da información persoal coa finalidade de posibilitar a súa participación na Galiciencia, sendo a base xurídica a prestación do servizo. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal, encargados de tratamento ou logo do seu consentimento. Teñen dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es

    O titor/a autoriza e manifesta que obtivo autorización dos pais ou titores dos alumnos/as para que participen na actividade de Galiciencia organizada por Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

    Usamos cookies para mellorar a experiencia.