Inscrición Secundaria 2022

Participa en Galiciencia e sorpréndenos co teu proxecto

Formulario de inscrición

  Datos do proxecto


  Todos os proxectos que sexan seleccionados para participar de forma presencial automaticamente pasarán tamén a participar de forma online.
  Se o voso proxecto resulta seleccionado para participar de forma online exporase na nosa plataforma online de proxectos.


  [breve descrición da finalidade do traballo, para que o facemos]

  [incluír o tema de estudo, xustificar o seu interese e os seus obxectivos]

  [Declaración do posible resultado do proxecto

  [Xeneralizacións que se poden realizar en base aos resultados]

  Selecciona unha ou varias etiquetas que definen o proxecto (Máximo 3)

  Economía circularBioloxíaTecnoloxíaHistoriaAgriculturaRobóticaFísicaMedio ambienteMúsicaComunicaciónAppsOutras

  Curso

  Datos do titor e do Centro


  Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RXPD (Regulamento xeral de protección de datos) e a lexislación española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da información persoal, incluída imaxe/voz, coa finalidade de posibilitar a súa participación na Galiciencia, sendo a base xurídica a prestación do servizo. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal, encargados de tratamento ou logo do seu consentimento. Teñen dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola Lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es
  O titor/a autoriza e manifesta que obtivo autorización dos pais ou titores dos alumnos/as para que participen na actividade de Galiciencia organizada por Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

  Arquivos do proxecto

  Arrastra aquí o PDF documento do proxecto

  [ Non esquezas incluír os Fundamentos teóricos, xustificar as accións ou actuacións que son o punto de partida da túa investigación ⁃ incluír Bibliografía ⁃ Materiais e métodos e as vosas CONCLUSIÓNS E RESULTADOS. Máximo 3 páxinas]

  Arrastra aquí unha imaxe descritiva do proxecto

  Usarémola como portada de presentación

  [O vídeo debe ter unha duración máxima de 1 min. se tes problemas para subir o vídeo a youtube contacta con galiciencia@tecnopole.gal]

  Usamos cookies para mellorar a experiencia.