Proxecto Galiciencia 2023 | Secundaria

Título do proxecto:

25 Chove para que eu soñe

Tipo de participación: Presencial y online
Resumo do proxecto:
A Universidade de Zaragoza, o Ibercivis e o FECYT dan aos centros escolares a posibilidade de participar no lanzamento dunha sonda espacial que chega á estratosfera.
Hipótese

É real a recuperación da capa de ozono? Hai osíxeno respirable na estratosfera? A esa altura, podemos percibir a curvatura do horizonte? Hai algún tipo de vida? O vento é máis forte ou menos do que o é na superficie? Como son as nubes máis altas?
Resultados

A empresa foi exitosa no sentido de ser capaz de acadar os seus fins de deseñar, construír e enviar á estratosfera un experimento científico escolar, logrando ademais os obxectivos didácticos propostos e tendo unha grande aceptación dentro da comunidade educativa. En canto ao desenvolvemento do experimento científico, observáronse moitos problemas na toma de medidas, froito posiblemente da vibración e a delicadeza das conexións electrónicas entre placa de control e sensores, que puideron non ser capaces de aguantar razoablemente a axitación á que foron sometidas durante a maior parte do traxecto.

Votacións pechadas
0 / 5

Your page rank:

Curso: 
Provincia: Lugo
Poboación: Seoane do Courel
Alumnos/as

Sabela Rodríguez Rodriguez
Zaira Arza González
Titor/a

Lourdes González Sotelo
Centro

CPI Poeta Uxío Novoneyra
Descrición

Esta é unha sonda, que é un globo que sobe ata a estratosfera e colgado leva os proxectos dos centros escolares. Mediuse presión, temperatura e ozono. Tomáronse imaxes dende a estratosfera.
  • ¿Tienes alguna duda?

    Envíanos un mail a galiciencia@tecnopole.gal
  • Teléfono

    Telf.: +34 988 368 100
© 2023, Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia
Todos os dereitos reservados.
Usamos cookies para mellorar a experiencia.