Galiciencia 2020
Tecnópole
Parque Tecnolóxico de Galicia
proyectos@galiciencia.online
Telf.: 988 368 100

Proxecto Galiciencia 2022 | Secundaria

Título do proxecto:

45 Change4water

Tipo de participación: Presencial + online
Resumo do proxecto:
Con este proxecto propoñémonos traballar o ODS (Obxectivo de Desarrollo Sustentable) n.º 6: Auga limpa e saneamento: Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión sostible e o saneamento.
Hipótese

Partiremos das seguintes hipótesis que tentaremos ir contrastando: 1º) O emprego axeitado e sostible do recurso natural que representa a auga, tería consecuencias directas e moi positivas na economía circular. 2º) Con unha conciencia de vida saudable e sostible, conseguiríamos reducir a huella hídrica, tanto dende o punto de vista individual, como industrial, coma como sociedade. 3º) As determinacións de laboratorio irán en 2 liñas - comparativa de dureza e entre diferentes augas minerais - medición das 10 impurezas mais comúns en auga, en diferentes mostras tomadas no noso Concello en explotacións de gandeiría intensiva e extensiva. 4º) Establecemento de unha serie de accións para mellorar a eficiencia e aplicar a economía circular.
Resultados

As principais conclusións extraídas do noso traballo son: - Confirmación e concienciación no noso centro acerca da necesidade do emprego sostible da auga. - Co coñecemento da nosa huella hídrica, chegamos a conseguir reducila e concienciar acerca da necesidade desa redución. - Elaboración dunha lista de determinación de parámetros para as diferentes augas minerais do mercado. - Valoramos como potables e axeitadas para o consumo cada unha das mostras tomadas no noso Concello, e extraemos uns resultados en termos de %. - Elaboración dunha lista de accións para a eficiencia no emprego da auga.

Votacions pechadas
0 / 5

Your page rank:

Curso: 1º ESO
Provincia: A Coruña
Poboación: Ortigueira
Alumnos/as

Antía Bellas Cheda
Irene Castro Hermida
Titor/a

Patricia Hermida Galán
Centro

IES de Ortigueira
Descrición

A necesidade de afrontar o cambio climático, a redución da calidade dos recursos hídricos, e a gran demanda de auga dos sectores económicos, fan esencial unha transformación do modelo na xestión deste recurso vital para a saúde humana. Para abordar o estudo dos recursos hídricos do noso Concello, imos traballar en 3 liñas de investigación: - Estudo do ciclo da auga, e da interacción economía circular-sector hídrico. - Traballar acerca da pegada hídrica e o seu cálculo, tanto no noso IES como nos nosos fogares, - Realización dunha serie de determinacións de laboratorio relativas á calidade e potabilidade de diferentes mostras de augas do noso Concello.
  • ¿Tienes alguna duda?

    Envíanos un mail a galiciencia@tecnopole.gal
  • Teléfono

    Telf.: +34 988 368 100
© 2023, Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia
Todos os dereitos reservados.
Usamos cookies para mellorar a experiencia.